Projekt Lion-tex

Projekt badawczo-rozwojowy Lion-tex (7 Program ramowy)

Projekt zakłada opracowanie innowacyjnego procesu przemysłowego nadruku stereogramów soczewkowych bezpośrednio na tkaninę z przeznaczeniem do odzieży ochronnej i wysokiej widoczności. W projekcie zdefiniowano trzy nadrzędne cele. Po pierwsze, stworzenie zestawu innowacyjnych, trójwymiarowych stereogramów soczewkowych do naniesienia na trójwymiarową strukturę. Po drugie, skonstruowanie nowego typu plotera przemysłowego, który umożliwi ten proces poprzez jednoczesne nanoszenie obrazów wraz z naniesieniem odblaskowego i fluoroscencyjnego atramentu. Ostatnim, trzecim celem projektu jest stworzenie nowego typu odzieży zawierającej stereogramy, zapewniające wysoką widoczność, a co za tym idzie także większe bezpieczeństwo, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Realizacja projektu zakończyła się sukcesem.

Witryna projektu www.lion-tex.eu