Projekt EASEE

Projekt badawczo-rozwojowy EASEE (7 Program ramowy)

Projekt FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB: EASEE (7 Program Ramowy)

Nowoczesne podejście do problemu utrzymania i zwiększenia wydajności energetycznej wielopiętrowych budynków o zróżnicowanej strukturze własnościowej.

Projekt zakłada stworzenie zestawu rozwiązań mających na celu oszczędzanie energii poprzez wyposażanie wielopiętrowych budynków o zróżnicowanej strukturze własnościowej w nowoczesne, modularne, prefabrykowane i zaawansowane technologicznie elementy izolacyjne, eliminację rusztowań, minimalizację uciążliwości dla mieszkańców oraz zachowanie istniejących fasad budynków, wraz z systemem oceny efektywności przedsięwzięcia. W szczególności, celem projektu będą rozwiązania dla budynków mieszkalnych wybudowanych z wykorzystaniem z muru szczelinowego w latach 70 i wcześniejszych.

Celem projektu będzie stworzenie rozwiązania składającego się z trzech elementów zwiększających efektywność energetyczną budynków – łatwych do implementacji rozwiązań energooszczędnych dla: fasady zewnętrznej budynku, muru szczelinowego oraz elewacji wewnętrznej, w zależności od typu budynku, co umożliwi docelową redukcję kosztów całkowitego posiadania do 120 euro/m^2 z pozytywną stopą zwrotu z inwestycji po okresie 7 lat. Projekt zakłada również skrócenie czasu termoizolacji budynków poprzez optymalizacje procesową, oraz zwiększenie działalności biznesowej wśród przedsiębiorców, pracowników, z wymiernymi korzyściami dla mieszkańców.