Projekt nanoCOOL

Projekt badawczo-rozwojowy nanoCOOL (7 Program ramowy)

Obecnie w wielu krajach UE, w związku z masowym stosowaniem klimatyzacji  obserwuje się  zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ich funkcją jest obniżanie temperatury powietrza z jednoczesnym jego osuszaniem, natomiast urządzenia stosujące kombinację obydwu tych procesów  stosowane na rynku nie są wydajne energetycznie.

Obiecującą technologią wydaje się być zastosowanie hybrydowych urządzeń opartych na cyklu ciekłego osuszacza (LDC), w której utajone ciepło (entalpia) parowania usunięte jest w instalacji pracującej z wykorzystaniem ciekłego osuszacza, natomiast przyrost ciepła jawnego usuwany jest w konwencjonalnym klimatyzatorze opartym na cyklu sprężania gazów. Ciepło konieczne do regeneracji czynnika osuszającego ma z kolei pochodzić ze źródeł takich jak gaz ziemny lub energia słoneczna.  Inną przeszkodą, eliminującą do tej pory zastosowanie najbardziej efektywnych ciekłych osuszaczy jest korozja wszystkich stosowanych na rynku stopów metali, do rozwiązania czego ma przyczynić się projekt.

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego, hybrydowego urządzenia pracującego w cyklu ciekłego osuszacza o mocy 100-200 kW, w którym ciepło odpadowe ze skraplacza wykorzystane będzie na regenerację osuszacza. Planuje się, że zapotrzebowanie na energię takiego urządzenia wynosić będzie ok 55% urządzeń dotychczasowo obecnych na rynku. W przypadku bardzo wilgotnych środowisk takich jak baseny bądź kuchnie oszczędności w bilansie energetycznym mogą wynieść nawet do 65-70%. Na drodze do realizacji projektu będzie opracowanie kilku nowatorskich komponentów, w tym m.in. :

– Dwóch wielofunkcyjnych wymienników ciepła odpornych na korozję, przy absorpcji pary wodnej ze strumienia powietrza lub przy regeneracji  ciekłego osuszacza

-Opracowanie wymiennika ciepła odpornego na korozję w procesie podgrzewania – przy regeneracji osuszacza

W oparciu o bardzo obiecujące rezultaty projektu Thermonano z Programu Ramowego 7 UE termoprzewodzące polimerowe nanokompozyty brane są pod uwagę jako materiał do produkcji powyższych komponentów zaawansowanych wymienników ciepła. Konsorcjum projektowe ocenia wartość rynku na około 180 mln Euro przed rokiem 2020, z możliwością utrzymania 4000 miejsc pracy dla techników i operatorów pracujących przy instalacjach. Ocenia się również, że zastosowanie proponowanego rozwiązania przyczyni się do oszczędności rzędu 60 mln EURO w ciągu 2 lat w przypadku 50-procentowego wykorzystania technologii. 

Oficjalna witryna projektu: www.nanocoolproject.eu/