Zapytania ofertowe

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 2/2014:

Pyt. 1. Czy w postępowaniu na dostawę serwera Zamawiający dopuści serwer z mocniejszym i znacznie bardziej sprawniejszym zasilaczem niż 460W oraz z 5 portami USB ( lub ew. dołożenie do serwera zewnętrznej karty z dodatkowymi 2 portami USB )?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zasilacza o wyższej mocy niż 460W. Serwer musi być wyposażony w 7 portów USB zintegrowanych z serwerem, bez stosowania dodatkowych kart rozszerzeń.

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 3/2014:

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie laptopa wyposażonego w Wi-Fi pracująca w standardach IEEE 802.11b/g/n.?
Odp.: Tak.

Pyt. 2. Z powodu braku informacji na temat systemu operacyjnego czy Zamawiający oczekuje sprzęt bez zainstalowanego systemu

Odp.: Zamawiający oczekuje sprzętu z zainstalowanym 64-bitowym systemem operacyjnym Microsoft Windows w wersji 8 Pro lub 8.1. Pro.

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 4/2014:

Pyt. 1. Czy podany w zamówieniu termin dostawy 15.09.2014 jest aktualny i obowiązujący?

Odp.: Tak.Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 5/2014:

Pyt.1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość przesyłania grup pomiarowych grup pomiarowych na jednostkę komputera PC 1000 Hz poprzez złącze USB 2.0. Przesyłanie danych pomiarowych przez złącze USB odbywa się z większą szybkością i wykazuje lepszą uniwersalność od interfejsu LAN.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pyt.2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oprogramowania posiadającego możliwość wystartowania testu poprzez kliknięcie odpowiednio przycisku w menu głównym programu zamiast poprzez ikonę na pulpicie? Oprogramowanie umożliwia start testu bezpośrednio po uruchomieniu komputera po wykonaniu jedynie dwóch czynności: wyboru metody i kliknięciu przycisku start w oprogramowaniu.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pyt.3. Czy zamawiający zgodzi się na to aby funkcja kalibracji kontrolnej głowic pomiarowych siły mogła być uruchamiana programowo w oknie głównym oprogramowania oraz na wyświetlaczu elektronicznym wbudowanym w korpus maszyny?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pyt.4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pneumatycznych uchwytów do badania przędzy o średnicach 0 – 3 mm dostarczonych wraz z przełącznikiem nożnym i zakresem obciążeń do 1kN?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem przedstawienia pełnej kalkulacji cenowej rozwiązania.

Pyt.5. Czy Zamawiający zgodzi się na to żeby po zainstalowaniu i uruchomieniu maszyny wykonawca dokonał kalibracji dostarczonych głowic pomiarowych siły zgodnie z normami ISO 7500-1 lub ASTM E4 wraz z wystawieniem oficjalnych świadectw kalibracji?

Odp.: Tak, pod warunkiem przedstawienia certyfikatu wzorcowania przez jednostkę akredytowaną w ramach ILAC?

Pyt.6. Wymagana szerokość maszyny to 760 mm, czy dopuszcza się urządzenie o szerokości 860 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pyt.7. Częstotliwość przesyłania grup pomiarowych 19-bit – czy to jest wartość bezwzględnie wymagana, czy dopuszcza się częstotliwości wyższe?

Odp.: Zamawiający dopuszcza również inne wartości, wyższe i niższe.

Pyt.8.  Pobór mocy 300 VA – czy dopuszcza się większy pobór mocy?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wyższego poboru mocy.

 

Pyt. 9. Czy kalibrację wg ISO 7500-1 może wykonać niezależne laboratorium wzorcujące akredytowane w PCA, należące do ILAC na zlecenie Wykonawcy?

Odp.: Tak, pod warunkiem, iż będzie to zawarte w cenie oferty.

 

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 6/2014:

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi nieścisłościami jakie znalazły się w zapytaniu ofertowym nr 6/2014, poprawiliśmy błędy i uaktualniliśmy zapytanie ofertowe, które teraz posiada numer 6.1/2014. Prosimy o pobranie nowego załącznika i ustosunkowanie się do specyfikacji w nim zawartej.
Mimo wszystko, poniżej podajemy odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr 6/2014.

Pyt. 1 . Termin realizacji zlecenia został określony na 30-11-2014 r. Czy termin ten ma obejmować także etap certyfikacji?
Odp.: Nie. W poprawionym zapytaniu ofertowym został usunięty fragment specyfikacji dotyczący Etapu IV czyli certyfikacji. Zamawiający oczekuje, iż do 30-11-2014 r. zostaną wykonane trzy etapy opisane w zapytaniu ofertowym 6.1/2014.

Pyt. 2. Czy na pewno chodzi o normę 17025? Bo ta norma nie podlega certyfikacji tylko akredytacji i nie może być mowy o wyborze jednostki certyfikującej.
Odp.: W zapytaniu ofertowym 6/2014 zostały mylnie zastosowane pojęcia. W poprawionym zapytaniu ofertowym (6.1/2014) ta informacja została sprostowana.

Pyt. 3. Co oznacza zapis w etapie III: „Powinien dotyczyć również wykonywania sprawdzeń i wzorcowań, a w razie stwierdzenia niezgodności, osoba audytująca powinna podjąć działania zapobiegawcze/korygujące i monitorować ich skuteczność”.
Odp.: Zapis ten był nieprawidłowy i został skorygowany w aktualnym zapytaniu ofertowym nr 6.1/2014.

Pyt. 4. Jak duże jest laboratorium którym Państwo dysponują i jak bardzo jest zróżnicowane?
Odp.: Na chwilę obecną jest to ok. 60 m^2 – 3 stanowiska badawcze. Docelowo laboratorium zostanie powiększone do ok. 200 m^2.

Pyt. 5. Ile osób pracuje/współpracuje w obszarze, które będzie objęte pracami wdrożeniowymi?
Odp.: 3 pracowników i 3 laborantów

Pyt. 6. Ile osób zatrudnionych jest w Państwa laboratorium?
Odp.: Docelowo 6 osób.

Pyt. 7. Czy badania wykonywane są wg znormalizowanych metod?
Odp.: Tak.

Pyt. 8. Jaka jest liczba stosowanych przez Państwa metod badawczych?
Odp.: ok. 9.

Pyt. 9. Jakie parametry Państwo oznaczają/badają?
Odp.:
– opór cieplny oraz opór przenikania pary wodnej
– siła zrywająca i wydłużenie względne przy zerwaniu różnymi metodami
– wytrzymałość na rozdzieranie
– wytrzymałość przędzy
– badanie remisji w podczerwieni
– badanie barwy

Pyt. 10. Jakie jest laboratorium – badawcze czy wzorujące?
Odp.: Badawcze

Pyt. 11. Czy zapytanie dotyczy jednego laboratorium czy kilku?
Odp.: Jednego.

Pyt. 12. Ile metod badawczych chcą Państwo akredytować?
Odp.: ok. 10-11.

Pyt. 13. Czy struktura laboratorium jest wydzielona z całości organizacji?
Odp.: W rozumieniu prawnym – nie.

Pyt. 14. Czy prace mają objąć pomoc przy wdrożeniu?
Odp.: Tak.

Pyt. 15. Czy oferta może być złożona w USD i przeliczona na PLN przez Państwa po aktualnym kursie?
Odp.: Tak.